Riskienhallinta teollisuuden projekteissa

Riskienhallinta kattaa erittäin paljon asioita teollisuuden projekteissa, kuten putki- ja laiteasennuksissa. Kyse voi olla esimerkiksi turvallisuuteen liittyvistä riskeistä tai riskit voivat liittyä kannattavuuteen ja kykyyn ottaa vastaan tilauksia. Tärkeimpänä näistä toki on aina turvallisuuteen liittyvät riskit. Ne on pakko kartoittaa aina riittävällä laajuudella ja tarkkuudella. Turvallisuuteen liittyvien riskien laiminlyönti on paitsi henkilöstölle äärimmäisen vaarallista, mutta myös taloudellisesti riskialtista. Riskien kartoitus onkin tehtävä jokaisen pelissä mukana olevan osasen kohdalla erikseen.

Tarjouspyyntövaiheessa on pystyttävä näkemään, onko meillä mahdollisuus toimittaa kyselyssä olevaa kokonaisuutta. Onko resurssit mm. ta loudellisesti riittävät, onko työkokonaisuus, vallitsevat olosuhteet ja niihin liittyvät riskit hallittavissa sekä onko työn laatuvaatimuksissa riskipaikkoja, jotka täytyy huomioida. Käydään aihe aiheelta nämä läpi.

Työturvallisuudesta ei tingitä missään tapauksessa

Työturvallisuus on asia, josta emme Instmanilla koskaan tingi, on siis luontevaa aloittaa siitä myös riskien läpikäynti.

Työturvallisuuden osalta meitä velvoittaa niin laki, moraalinen velvollisuus ja myös työtoveruus. On kyse sitten työntekijästä tai toimitusjohtajasta, on jokaisen velvollisuus tehdä kaikkensa, että ihmisillä on turvallista työskennellä. Tässä on kyse toimintakulttuurista. Havaitut riskit ja niiden poistaminen sekä hallinta parantavat koko työyhteisön toimintaa ja on näin ollen ehdottoman tärkeä asia.

Työturvallisuuteen voisi ajatella riskienhallintamielessä ainakin kaksi erillistä kokonaisuutta. Ensimmäinen on nimenomaan toimintakulttuuriin ja yrityksen toimintaa yleisesti liittyvät riskit. Esimerkkinä vaikka se, että huomioidaanko riskit ja kerrotaan muille esimerkiksi turvallisuushavainnoinnilla vai peitelläänkö riskejä.

Riskien tiedottaminen

Riskeistä tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska mikäli niitä peitellään riskit kasvavat. Joku uusi työntekijä voi tulla samaan toimeen, eikä tunnista riskejä riittävästi, koska muut toimivat ne huomioiden, mutta niistä mitään puhumatta. Riskistä voi tulla niin arkipäiväinen, että työntekijä rutinoituu aiheuttaen sen, että riski toteutuu. Tilanne ympärillä voi muuttua sen verran, että riski kasvaa. Toinen on työkohteessa olevat riskit. Ne on joka kerta pystyttävä käymään läpi ja tunnistamaan. Näin työtekijä pystyy keskittymään puhtaasti työn laadukkaasti suorittamiseen. Tähän liittyy toki samat riskit kuin ensimmäisessäkin. Mittakaava on vain eri.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit isoissa teollisuuden projekteissa ovat toki ilmeiset. Muutenhan tätä tekisivät kaikki. Riski on totta kai se, että projekti ei ole meille kannattava taloudellisesti. Tämän riskin hallitsemiseksi on meilläkin useita juttuja, mitä käydään läpi. Tämän alle kuuluu oikeastaan kaikki loput asiat. Myös turvallisuus, mutta se on sen verran korkealla prioriteetilla, että ne riskit kartoitetaan jo ennen tätä vaihetta.

Yksi hyvistä vihjeistä taloudellisen riskin hallitsemiseksi on projektin laajuus. Laajuudella voi tässä kohtaa ajatella joko rahallisesti tai vastuiden osalta. Rahallisesti riskinä voi olla, ettei yrityksen kassa kestä kyseessä olevan kokoista projektia. Tähän toki on olemassa rahoitusvaihtoehtoja, mutta sekin aiheuttaa omia riskejään.  Selvää on, että teollisuuden urakoissa ja ylipäätään liiketoiminnassa kuluja alkaa tulla maksettavaksi ennen kuin maksuposteja menee maksuun. Toisin sanoen onko kassassa rahaa maksaa maksut ennen kuin projektiin sijoitettu työ, materiaalit ja tarvikkeet alkavat maksamaan itseään takaisin. Vastuut mitä urakka sisältää voivat myös olla riskejä. Esimerkiksi jos kokonaisuus sisältää vaatimuksen toimia pääurakoitsijana, lisää se huomattavasti vastuita työmaalla jo lain velvoittaman. Toisena esimerkkinä nostan valmistajan vastuut ja suunnitelmavakuudet ym.

Riskienhallinta käytännössä

Kun riskit ovat tunnistettu ne täytyy pitää hallinnassa. Eli turvallisuusmielessä esimerkiksi laadukkaila ja turvallisilla suojaimilla. Taloudelliset riskit voidaan hallita, vaikka määrittelemällä kuinka isoja keikkoja otetaan ja seuraamalla toteutuneiden kauppojen kannattavuutta. Tällä saadaan tuntumaa tulevaisuuden keikkojen laskennallisista kannattavuuksista ja niistä riskitekijöistä, joita kyseisen tyyppinen hanke pitää sisällään. Riskit aikataulujen pitämisestä on usein kiinni siitä, onko aikataulun kriittisiin töihin kiinnitetty huomiota ja onko niiden riskit tunnistettu ja onko ne hallinnassa.

Jokainen liiketoiminta-ala pitää sisällään omia riskejä. Näitä ei pääse pakoon missään toiminnassa. Eri aloilla ne voivat olla erisuuruisia, mutta niitä joka tapauksessa on. Lisäksi olen huomannut, että liiketoiminnan kasvaessa myös riskit kasvavat ja niitä oppii hallitsemaan.

Instman Oy on kasvanut yhden miehen asiantuntija yrityksestä lähes kahdenkymmenen ihmiset projektitaloksi. Ja suunta on edelleen ylöspäin. Liikevaihdolla mitattuna kolmen toimintakauden aikana kasvu on ollut huimaa. Tämä toki lisää riskejä niin liiketoiminnassa kuin yksityisesti. Silti näen, että meillä riskit ovat hallinnassa ja ote paranee koko ajan. Älkää siis säikähtäkö riskejä, hallitkaa niitä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Mikko Lähteelä
Toimitusjohtaja, tekninen johtaja
Puh. +358 40 1657 222
mikko.lahteela(a)instman.fi

Tommi Pakarinen
Project Manager
Puh. +358 40 901 0029
tommi.pakarinen(a)instman.fi

© 2024 InstMan – Putki- ja laiteasennukset, teollisuuden asennusvalonta. Design MURRA

X