Oikeilla työtavoilla tehokkuutta

Olemme siis oikeiden työtapojen asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme luomaan tehokkaimmat ja turvallisimmat vaiheistukset työntekoon. Lisäksi teemme paljon valvontaa ja laadunhallintaa.

Suutarin lapsella on myös kengät. Omat toimituksemme tapahtuvat ajallaan.

“Turvallisin tapa on lähes aina myös hinta-laatusuhteella mitattuna tehokkain.”

Mikko Lähteelä, Toimitusjohtaja

Mihin työsuunnittelua tarvitaan?

Huolellinen työsuunnittelu tarkoittaa sitä, että tehtävät vaiheistetaan ja aikataulutetaan parhaalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

Lopputuloksena työt suoritetaan: 

  • turvallisesti 
  • laadukkaasti 
  • aikataulussa.

Hyvä työsuunnittelu parantaa työn turvallisuutta, laatua ja tehoa. Turvallisin tapa on lähes aina myös hinta-laatusuhteella mitattuna tehokkain. 

Mitä suurempi osa työajan käytöstä on suunniteltu valmiiksi, sitä tehokkaammin työt etenevät ja sitä vähemmän kentällä joudutaan miettimään mitä seuraavaksi pitää tehdä. Tämä parantaa tehtävien ennakoitavuutta ja työn laatua. Koska laatukin paranee, säästetään myös virheiden korjaamiseen kuluvaa aikaa. 

Käytännössä siis hyvin suunniteltu työaika kuluu oikeisiin asioihin. 

Sitä arvostavat työnjohtajat ja toimihenkilöt, mutta myös työntekijät. Se vaikuttaa myös suoraan läpimenoaikoihin ja työnkannattavuuteen.

Työsuunnitteluun investoiminen on sijoitus liiketoiminnan kannattavuuteen

Tehokkuus näkyy myös firman tuloksessa. Mitä toistuvammista ja mitä useampia henkilöitä työllistävistä tehtävistä on kyse, sitä suurempia ajallisia säästöjä työsuunnittelulla voidaan saada aikaan.

Työsuunnittelu heijastuu myös työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Useimmat työntekijät haluavat tuntea itsensä tärkeiksi ja käyttää mahdollisimman suuren osan työpäivästään tuottavan työn tekemiseen. 

Parempi työpaikkaviihtyvyys taas kasvattaa työtehoa, joka taas sekin näkyy lopulta yrityksen kassavirrassa positiivisena tuloksena.

 

Entä jos työsuunnitteluun ei panosteta?

Jos työsuunnittelua ei tehdä kunnolla, kuluu tyypillisesti leijonan osa työpäivistä vääriin asioihin. Pahimmillaan työtehtäviä joudutaan keksimään itse.

Tyypillistä on myös tehtävien ruuhkautuminen ja se että työntekijät joutuvat odottamaan edellisten työvaiheiden valmistumista ennalta määrittelemättömiä aikoja ennen kuin pääsevät itse toimiin. 

Jos kuitenkin on kiire ja tehtäviä yritetään silti edistää, voi syntyä laatuongelmia kun töitä joudutaan tekemään epäedullisissa olosuhteissa, improvisoiden tai ilman vaadittavia esivalmisteluja. 

Pahimmillaan jokainen keksii omat työtapansa lennossa, aikataulut ovat mitä sattuu ja laatu on sitä mitä kulloinkin sattuu tulemaan. Tällainen on miltä tahansa kantilta ajateltuna pöljää hommaa, mutta vain harvoin työntekijän vika. 

Huonoimmassa tilanteessa henkilöstö alkaa passivoitua, koska töiden tekeminen tuntuu suossa rämpimiseltä, eikä sekavan työympäristön valvontakaan yleensä toimi. Silloin työn tuottavuus heikkenee.

Työsuunnittelu helpottaa yhteistoimintaa yrityksen sisä- ja ulkopuolella

Hyvin tehty työsuunnittelu parantaa ennakoitavuutta, jonka ansiosta yrityksen sisäinen ja ulkoinen aikataulutus on helpompaa. Tämä parantaa tehtävien jaksotusta ja mahdollistaa ns. “korkeamman kellotaajuuden” tuotannossa.  

Kun aikataulut ovat tarkemmin ennakoitavissa, voidaan esimerkiksi alihankkijoiden kanssa sopia asioista paremmin etukäteen. Myös omien työntekijöiden resursointi on helpompaa ja odotusajat voidaan ennakoida. Myös asiakkaat iloitsevat kun toimitukset tapahtuvat ajallaan.

Mitä enemmän osatekijöitä tuotantoketjussa on, sitä enemmän työsuunnittelu vaikuttaa kokonaisuutena yrityksen toimintaan. Tärkeää se on aina.

 

Ota yhteyttä

Mikko Lähteelä

Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 1657 222
mikko.lahteela(a)instman.fi
LinkedIn

Tommi Pakarinen

Project Manager
Puh. +358 40 901 0029
tommi.pakarinen(a)instman.fi

Mika Hemminki

Aluepäällikkö, Pohjois-Suomi
Puh. +358 45 630 5869
mika.hemminki@instman.fi

 

Jätä yhteydenottopyyntö

© 2024 InstMan – Putki- ja laiteasennukset, teollisuuden asennusvalonta. Design MURRA

X