Tarjouspyyntö, vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus

Aloitamme Parempi teollisuuden projektinhallinta -blogisarjan käsittelemällä tarjouspyyntöä, vaatimusten katselmusta, sekä teknistä katselmusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntöjä on kahdenlaisia; puutteellisia ja erittäin puutteellisia. Tämä tosiasia johtuu ihmistekijästä, joka on läsnä jokaisessa tarjouspyynnön lähettämistä edeltävässä vaiheessa. Lisäksi usein on käynnistymässä hanke mistä on vain puutteellista tietoa saatavilla. Myös kiire on useasti läsnä juuri kriittisessä vaiheessa.

Puutteellisen ja erittäin puutteellisen tarjouspyynnön käsittelyssä, katselmoinnissa ja arvioinnissa on suuria eroja. Molemmissa paikan päällä tehtävä kenttäkierros on tärkeä ja, mikäli asiakas antaa luvan, kohteen valokuvaus on erittäin tärkeä. Valokuvien avulla saadaan tallennettua kohteen erityispiirteet, joihin voidaan palata tarjouslaskentavaiheessa.

Erittäin puutteellisen tarjouspyynnön kenttäkäynti on monessa mielessä suoraviivaisempi, koska silloin silmät ja mieli on lähtökohtaisesti enemmän “auki”. Tällöin kohteella asiat tulee tarkastettua suuremmalla tarkkuudella – sitä vartenhan siellä juuri ollaan.

Erinomaisen tarkan ja yksityiskohtaisen tarjouskyselyn kanssa on helppo sortua nojaamaan tarjouspyynnössä annettuihin tietoihin. Silloin helposti käy niin, että kenttäkierroksessa keskitytään vain tiettyihin asioihin ja kokonaisuus jää taka-alalle. On kuitenkin pidettävä mielessä, että myös sen yksityiskohtaisemman tarjouspyynnön on laatinut ja lähettänyt ihmiset.

Meillä InstManilla jokaiseen tarjouspyyntöön ja kenttäkierrokseen suhtaudutaan äärimmäisellä tarkkuudella ja huolellisuudella. Tällä varmistamme sen että jokainen meidän tekemä projekti, jokainen kone- ja laiteasennus tai putkiasennus saadaan tehtyä parhaalla mahdollisella laadulla.

Vaatimusten katselmointi ja tekninen katselmus

Kun tarjouspyyntö saadaan, on sille suoritettava vaatimusten katselmus ja tekninen katselmus. Vaatimusten katselmoinnissa keskitytään tutkimaan projektissa käytettäviä tuotestandardeja, lainsäätäjän asettamia vaatimuksia sekä valmistajan/tilaajan itse määrittämiä spesifikaatioita ja lisävaatimuksia.

Teknisessä katselmoinnissa työn suorittaja kääntää katseensä omaan itseensä. Käydään läpi käytännössä se, että onko meillä mahdollisuutta toimittaa kyselyn mukaista kokonaisuutta. Tässä kohtaa ylempänä läpikäyty tarkemmin laadittu tarjouspyyntö on loistava työkalu. Mikäli tarjouspyynnössä on mainittu kaikki standardit ja spesifikaatiot, säästää se projektitoimihenkilön jalkoja huomattavasti.

Onko teillä millaiset painotukset katselmoinneissa? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Mikko Lähteelä
Toimitusjohtaja, tekninen johtaja
Puh. +358 40 1657 222
mikko.lahteela(a)instman.fi

Tommi Pakarinen
Project Manager
Puh. +358 40 901 0029
tommi.pakarinen(a)instman.fi

Lisätietoa

Mikko Lähteelä

Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 1657 222
mikko.lahteela(a)instman.fi
LinkedIn

 

© 2024 InstMan – Putki- ja laiteasennukset, teollisuuden asennusvalonta. Design MURRA

X